HULLEN ADVIES een excellent medisch adviesbureau

Hullen Advies biedt gedegen en onafhankelijk medisch advies bij:

Dat doen wij voor particulieren, werkgevers, belangenbehartigers, advocaten, verzekeraars en rechtbanken. Zowel bij arbeidsongeschiktheid als bij letselschade.

Verzuimbegeleiding en reintegratie

U ontvangt tijdens het verzuimtraject helder medisch advies gericht op de mogelijkheden in arbeid. Het advies is gericht op komen tot re-integratie. Wij gaan ervan uit, dat re-integratie ook het belang van een werknemer is. Er zijn dus geen tegengestelde belangen. Als wij het goed doen voor een werknemer, doen we het ook goed voor de werkgever.

Medische ondersteuning bij BEZWAAR/BEROEP

Als u als werkgever het niet eens bent met een beslissing van het UWV kan Hullen Advies optreden als arts-gemachtigde en namens u inzage krijgen in de medische stukken. Wij adviseren u of bezwaar/beroep kansrijk is. Wij stellen een gedegen bezwaarschrift op en adviseren in het verdere verloop van de procedure.

Onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige expertise

Wij verzorgen de gehele procedure van uitnodigen tot opleveren van de rapportage. Vaak vindt een huisbezoek plaats, soms onderzoek op een eigen locatie. De termijn van oplevering is veelal 7-9 weken na ontvangst van de opdracht.

Hoe doen we het

U kunt uw verzoek om een opdracht uit te voeren, indienen per mail of per post. Wij nemen kontakt met u op, mochten er nog vragen of aanvullingen nodig zijn. Ons office is uw contact

WIE zijn wij?

Han Hullen is geregistreerd bedrijfs- en verzekeringsarts met een ruime ervaring binnen sociale zekerheid, arbodienstverlening en reintegratie. Zijn uitdaging is zorgdragen voor een goed onderbouwd, inzichtelijk en onafhankelijk oordeel op basis van een zorgvuldige analyse.

Brigitte Blaauwgeers is als officemanager uw directe contactpersoon en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen Hullen Advies.

Contact
Hessenweg 31
8051 LB Hattem
han@hullenadvies.nl
06-51878986