Hullen Advies biedt medische advisering op het gebied van

    • arbeid en gezondheid
    • sociale zekerheid
    • letselschade.
    • Is er sprake van ziekte of gebrek, dan wordt er gekeken naar het vermogen om te kunnen blijven werken. Hierbij speelt bedrijfscontinu├»teit een rol alsmede een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemer.

Advisering kan rechtstreeks aangevraagd worden door zowel werkgever als werknemer, of via een intermediair. Ook een verzekeraar of advocaat kan van onze diensten gebruik maken.

Onafhankelijk medisch oordeel of advisering gebeurt altijd met de grootste zorgvuldigheid. Met inzet van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige expertise.